Dades sobre violència de gènere

Hi ha diverses entitats i institucions de referència que efectuen una recollida exhaustiva de dades estadístiques que posen a disposició de la població. Aquí trobeu un recull d’aquests espais amb la voluntat d’agilitzar la cerca de dades estadístiques d’interès a totes aquelles persones i entitats que ho necessitin.

Observatori de la Violència de Gènere

Creat per la Fundación Mujeres, posa a disposició de la ciutadania notícies, dades estadístiques, legislació i altres documents relacionats amb l’eradicació i la prevenció de la violència de gènere. En aquest enllaç es poden consultar els butlletins mensuals i trimestrals editats per diferents organismes des de l’any 2003 fins a l’actualitat.

Feminicidio

Portal web amb notícies i dades sobre els feminicidis a Espanya, incloent casos no considerats com a víctimes de violència de gènere segons les dades oficials. Recull llistat de víctimes segons la tipologia del cas i dades segons la comunitat autònoma a la que pertanyen. Més informació aquí.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Portal web que recull dades estadístiques sobre violència de gènere recollides pel propi Ministeri, però també dades d’altres organismes nacionals i internacionals. Hi trobareu també publicacions i estudis, així com també els resultats d’una macroenquesta de violència contra les dones. Més informació en aquest enllaç.