Dades

Hi ha diverses entitats i institucions de referència que efectuen una recollida exhaustiva de dades estadístiques que posen a disposició de la població. Aquí trobeu un recull d’aquests espais amb la voluntat d’agilitzar la cerca de dades estadístiques d’interès a totes aquelles persones i entitats que ho necessitin.

Dades generals

Institut Català de les Dones

Recull de dades estadístiques sobre la situació de les dones en diversos aspectes com les violències de gènere, l’àmbit laboral, l’educació, la salut o l’àmbit familiar i de la llar, entre d’altres. Més informació en aquest enllaç.

Institut per l’estudi i la transformació de la vida quotidiana (IQ)

Posa a disposició pública un conjunt de 300 indicadors estadístics escollits de manera rigorosa que permetran aproximar-se sistemàticament a la realitat catalana recent des d’una mirada no androcèntrica.

European Youth Forum

Altrament anomenat Fòrum Jove Europeu, és una plataforma d’organitzacions juvenils europees que edita molts estudis i informes sobre la joventut en tots els aspectes de la seva vida, incloent aquells centrats en casos de discriminació per motius, entre d’altres, de gènere.

Observatori Català de la Joventut (OCJ)

Trobareu publicacions trimestrals sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya i enquestes a persones joves de tot el territori català.

Institut d’Estadística de Catalunya

Al web de l’IDESCAT s’hi recullen un ampli ventall de dades, entre les quals s’hi inclouen xifres de demografia, treball, qualitat de vida o gènere.

Ajuntament de Barcelona

Al seu web trobareu dades estadístiques sobre la ciutat, dades demogràfiques, econòmiques i laborals. D’altra banda, l’Ajuntament acaba d’editar l’Enquesta de joves 2015, disponible en aquest enllaç.

Violència de gènere

Observatori de la Violència de Gènere

Creat per la Fundación Mujeres, posa a disposició de la ciutadania notícies, dades estadístiques, legislació i altres documents relacionats amb l’eradicació i la prevenció de la violència de gènere. En aquest enllaç es poden consultar els butlletins mensuals i trimestrals editats per diferents organismes des de l’any 2003 fins a l’actualitat.

Feminicidio

Portal web amb notícies i dades sobre els feminicidis a Espanya, incloent casos no considerats com a víctimes de violència de gènere segons les dades oficials. Recull llistat de víctimes segons la tipologia del cas i dades segons la comunitat autònoma a la que pertanyen. Més informació aquí.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Portal web que recull dades estadístiques sobre violència de gènere recollides pel propi Ministeri, però també dades d’altres organismes nacionals i internacionals. Hi trobareu també publicacions i estudis, així com també els resultats d’una macroenquesta de violència contra les dones. Més informació en aquest enllaç.

Àmbit laboral

Organització internacional del treball (OIT)

Des de la OIT elaboren cada any informes sobre la situació laboral de diferents països, centrant-se en cada edició en aspectes com l’estructura salarial,

Consell Econòmic i Social de Barcelona

El CESB és un òrgan de diàleg en els àmbits econòmics, socials i pressupostaris que elabora múltiples informes en relació al treball, entre els quals n’hi ha d’específics sobre la situació laboral del jovent i la situació de les dones en el mercat de treball a la ciutat.

AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya

Publicació periòdica d’informes sobre la situació laboral dels i les joves, fent especial incís en la situació d’aquelles persones que s’han vist obligades a exiliar-se a l’estranger.

Acció Jove – Joves de CCOO

Publicació periòdica d’informes sobre la situació laboral dels i les joves, així com també de la situació precària en la que es poden trobar les dones joves. També hi podreu trobar una guia sindical sobre la violència masclista a la feina, editada per Comissions Obreres.