Legislació

Quin és el marc legislatiu que regula els principals aspectes relacionats amb l’àmbit de gènere? Tot seguit podeu trobar un recull de les lleis més destacades en aquesta matèria:

Violències de gènere

 

Igualtat de gènere