Àrea de treball de Salut

img-area-treball-salutDes del CJB entenm el concepte salut de manera àmplia i amb mesures que garanteixin un nivell òptim de salut dels i les joves, parant especial atenció a la salut sexual, la salut emocional i la reducció de riscos en el consum de substàncies addictives. A més a més, centrem també la nostra tasca en la prevenció del VIH i en la donació de sang.En aquest espai trobereu notícies, recursos en matèria de salut en format de guia, de les quals s’actualitzen periodicament els continguts.

Hi vols participar? Aquests són els Grups de treball de l’àrea de salut:

  • GT Salut i Sexualitat – Secretari referent: Guillermo Fernández (gfernandez@cjb.cat)
  • GT Drogues – Secretari referent: Guillermo Fernández (gfernandez@cjb.cat)

Tècnic referent de l’àrea: Christopher Casas (salut@cjb.cat)

Veure tots els Grups de Treball!