Àrea de treball de Salut

img-area-treball-salutDes del CJB entenm el concepte salut de manera àmplia i amb mesures que garanteixin un nivell òptim de salut dels i les joves, parant especial atenció a la salut sexual, la salut emocional i la reducció de riscos en el consum de substàncies addictives. A més a més, centrem també la nostra tasca en la prevenció del VIH i en la donació de sang.En aquest espai trobereu notícies, recursos en matèria de salut en format de guia, de les quals s’actualitzen periodicament els continguts.

Hi vols participar? Aquests són els Projectes que es treballen des de l’àrea de salut:

  • Projecte Salut Sexual i Reproductiva
  • Projecte Gestió dels Plaers
  • Projecte Addició a Pantalles
  • Projecte Salut Emocional

Tècnica referent de l’àrea: Laura Gràcia (salut@cjb.cat)