Notícies

Segona proposta del Joan Manuel Zafra, la del 3er d’ESO C!!

Categories: Notícies

05/02/2015

Des del Joan Manuel Zafra, al districte de Sant Martí, ens arriba una segona de projecte! La proposta del 3er d’ESO C! A continuació en podeu veure els detalls:

Nom del projecte: Canviar el viatge de fi de curs

Objectius:
– Canviar el lloc de destí per un que agradi a tothom.
Planificació:
1. Decidir el lloc
2. Presentar la proposta al tutor i al grup de 3er d’ESO
3. Presentar la proposta a direcció.
3. Finançament: Fer una campanya econòmica
  • Vendre xapes
  • Vendre menjar
  • Pintar cares a infants
  • Passejar gossos
  • Fer de cangur
  • Vendre roses per Sant Jordi
  • Samarretes
Avaluació:
Fer reunions de seguiment per organitzar el viatge
Recordeu que per votar els projectes li heu de fer “m’agrada” a la pàgina de facebook!

3.541 Comments

GerardBit

cialis without prescription
buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription cialis without prescription online

Jospehpioms

acquisto cialis online italia
what are cialis pills used for
cialis sublingual
cialis fedex overnight shipping

cialis voucher
cialis discount europe
cialis black for sale
order cialis from uk
https://stowe365.com

Jospehpioms

female cialis side effects
cheap retinal specialist oklahoma
buy generic cialis mastercard
cialis side

puchase cialis online in canada
cialis brand name buy online
rayh health care cialis
cialis 10mg prix
https://stowe365.com

Jospehpioms

cialis cyprus
dottori commercialisti
ez online pharmacy buy cialis usa
cialis online hong kong

cialis 5mg price comparison
buy generic cialis online with mastercard
non prescription cialis reviews
buy cialis in soho
https://stowe365.com

Jospehpioms

cheap cialis sale online
origional cialis 20 mg
cialis 5mg daily reviews
is adcirca cheaper than cialis

buy perfect health cialis
cialis mail order canada 249
when is cialis off patent
monthly cost of daily cialis
https://stowe365.com

GerardBit

cialis without prescription online
cialis without prescription online mayavanrosendaal.com buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
cialis without prescription cialis without prescription online mayavanrosendaal.com cialis without prescription online

GerardBit

cialis without prescription
cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online buy cialis without prescription

GerardBit

cialis without prescription
cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without prescription online
buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

cialis without prescription online
mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
cialis without prescription online cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
mayavanrosendaal.com buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without prescription buy cialis without prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without prescription
buy cialis without prescription cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
buy cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online buy cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
mayavanrosendaal.com buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without prescription
buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without prescription cialis without prescription

GerardBit

cialis without prescription
cialis without prescription online cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online

GerardBit

buy cialis without prescription
buy cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription

GerardBit

cialis without prescription
cialis without prescription online buy cialis without prescription buy cialis without prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without prescription online
buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without prescription online
buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com

GerardBit

cialis without prescription online
buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription

GerardBit

cialis without prescription
mayavanrosendaal.com cialis without prescription online mayavanrosendaal.com cialis without prescription online

GerardBit

buy cialis without prescription
mayavanrosendaal.com buy cialis without prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription online cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

cialis without prescription
mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

GerardBit

mayavanrosendaal.com
cialis without prescription mayavanrosendaal.com buy cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without prescription
mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without prescription online
cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
buy cialis without prescription cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without prescription
cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without prescription cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
buy cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription cialis without prescription online buy cialis without prescription cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription cialis without prescription online

GerardBit

mayavanrosendaal.com
cialis without prescription online cialis without prescription cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription buy cialis without prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without prescription online
buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without prescription

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without prescription
cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without prescription
mayavanrosendaal.com cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
mayavanrosendaal.com cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription online buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without prescription
mayavanrosendaal.com buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without prescription buy cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without prescription cialis without prescription online buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without a doctor’s prescription
cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription online

GerardBit

cialis without prescription
cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com

GerardBit

cialis without prescription
mayavanrosendaal.com cialis without prescription mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com

GerardBit

buy cialis without a doctor’s prescription
buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription online buy cialis without prescription

GerardBit

buy cialis without prescription
mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription

GerardBit

mayavanrosendaal.com
cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online

GerardBit

cialis without prescription
cialis without prescription online mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription