AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ PER A REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT DE L’OCTUBRE DE 2021