Eleccions al Consell Escolar 2018!

Com ja sabeu, aquest any toquen eleccions al Consell Escolar! El dia 5 de novembre es va iniciar el procés electoral a tots els centres d’ensenyament públics i concertats de Barcelona per tal que les eleccions tinguin lloc la setmana del 26 al 30 de novembre del 2018!

Des del Consell de la Joventut de Barcelona i les entitats estudiantils que hi són membres, conjuntament amb el Comissionat d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut d’Educació Municipal de Barcelona i el Consell Escolar Municipal de Barcelona, som conscients de la importància que tenen els Consells Escolars, tant per la dinamització de la vida dels centres com per la participació de l’alumnat en la presa de decisions que afecten al bon funcionament dels centres.

És per això que hem engegat la “Campanya per a les Eleccions al Consell Escolar 2018”. Amb aquesta campanya volem animar la participació en el procés de les eleccions en tres vessants: per una banda, la d’exercir el dret a vot per escollir les persones representants, per una altra, la de promocionar candidatures entre l’alumnat i, per últim, la de fomentar la participació estudiantil en tots els seus estrats i dimensions.

Si el vostre centre disposa de Punt JIP (Jove: Informa’t i Participa!) podeu comptar amb l’equip de dinamització per tal de desenvolupar la campanya per a les Eleccions al Consell Escolar, ja que entre el Punt JIP i el CJB hem fet una coordinació prèvia per tal que tots els engranatges vagin a l’una!

Més informació:

A l’apartat de recursos d’aquest espai web trobareu dues guies que hem preparat específicament per aquestes eleccions! [Clica aquí per accedir als recursos]

Guia de recursos per a les Eleccions al CE dirigida a l’alumnat: Es tracta d’una guia que presenta eines i continguts tant per preparar-se la campanya com per reflexionar al respecte del rol de representant.

Guia de recursos per a les Eleccions al CE dirigida al professorat: Aquesta guia disposa de diferents dinàmiques de grup per a dur a terme amb l’alumnat i inspirar aquesta participació estudiantil!

Si voleu fer seguiment de les diferents campanyes electorals que can tenint lloc als diferents centres de la ciutat, podeu consultar l’apartat de Seguiment de les Eleccions al Consell Escolar, a on anirem actualitzant le s informacions que ens vagin arribant!