Entitats estudiantils

A continuació et deixem una breu explicació de les entitats estudiantils que participen del Consell de la Joventut de Barcelona i que són el motor dels nostres projectes!

Associació d’Estudiants Progressites (Accedeix al seu web)

Associacio d'Estudiants Progressistes

L’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) és un sindicat d’estudiants de Catalunya, d’ideologia esquerrana, que té com a principals objectius l’assoliment d’un ensenyament públic, de qualitat i gratuït, la millora de les condicions d’estudi dels estudiants i la realització d’activitats socioculturals que fomentin l’esperit crític.

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (Accedeix al seu web)

Associacio de Joves Estudiants de Catalunya

És un sindicat d’estudiants d’àmbit català, progressista i plural que té com a funcions principals defensar els drets dels estudiants; promoure la participació dels i les estudiants en la presa de decisions dels seus instituts i facultats; analitzar les actuacions dels òrgans de decisió dels centres educatius i de les administracions públiques, i reivindicar la igualtat, laïcitat i qualitat de l’educació pública. Fundada l’any 1983, l’AJEC va ser la primera associació estudiantil creada a l’Estat espanyol després de la mort de Franco. Des de llavors l’AJEC està lluitant per una educació sense barreres ni desigualtats arreu de Catalunya.

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Accedeix al seu web)

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) són l’organització estudiantil de l’esquerra independentista, nascuda arran de la fusió de les organitzacions estudiantils Alternativa Estel i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC)Treballen amb voluntat d’esdevenir l’eina de totes les estudiants dels Països Catalans per la seva autoorganització, formació i presa de consciència en la defensa dels nostres drets com a estudiants i persones.

Front d’Estudiants (Accedeix al seu web)

FDE_LOGO

El Front d’Estudiants és un sindicat estudiantil organitzat arreu del país. Les nostres seccions sindicals treballen a cada centre d’estudis, cada institut i cada facultat per construir una educació que respongui als nostres interessos i necessitats; als interessos dels fills i filles de les famílies treballadores.