Representants de l’alumnat

La visió que el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) defensa és una participació en diferents vessants i nivells.

IMG_5772Per aquesta raó, des del CJB i les entitats estudiantils membres, s’organitza una formació anual per a totes aquelles persones que d’alguna manera o altra exerceixen un càrrec de representació de l’alumnat, ja siguin delegades de classe, conselleres escolars o portaveus d’una assemblea estudiantil. 

Quin és l’objectiu?

Aquesta formació de representants pretén acompanyar i dotar d’eines entorn la participació a l’Institut. Per una banda, formant a les alumnes amb qualsevol càrrec de representant a l’Institut, com ara a les persones que exerceixen un rol de delegades de classe, o bé les assemblees d’estudiants que existeixen en alguns centres educatius. Per altra banda, profunditzar i donar continuïtat a la campanya de foment del vot a les eleccions al Consell Escolar, tot acompanyant en el procés de representació de l’alumnat a les persones escollides com a conselleres escolars. Com que s’entén que la participació al centre implica molts nivells, des del CJB es busca acompanyar a tots aquests agents.

Dues formacions diferents

Aquest acompanyament es basa en la realització de dues formacions bianuals, és a dir, una formació a l’any. La primera d’elles té lloc abans que es constitueixen els Consells Escolars i té com a objectiu reflexionar sobre quines figures de representació existeixen als Instituts i es facilitaran eines per promoure la participació i així assegurar que tota estudiant se sent representada. La segona formació es realitza un any després, i té com a objectiu posar en comú les experiències de les persones representants i seguir facilitant eines per establir mecanismes de participació al centre. D’aquesta manera, s’estableix una formació per curs tot fomentant que les persones representants puguin sentir-se acompanyades durant el seu mandat i, també, facilitant un camí cap a la millora continua de la seva tasca.

Més informació:

Enguany, es realitza la formació a representants de l’alumnat el dimecres 27 d’octubre, si et vols informar i inscriure a la formació, accedeix a l’apartat de Formació per promoure la participació estudiantil 2021

Vols conèixer com han anat les darreres formacions i veure quines han estat les propostes de l’alumnat? Trobaràs les explicacions a l’apartat de Cròniques de les formacions.

A més a més, a l’apartat de recursos d’aquest web trobaràs molts més materials per conèixer millor els Consells Escolars.