Representants de l’alumnat

Les eleccions al Consell Escolar són només una peça més de l’engranatge de la participació estudiantil, però la visió que el CJB defensa d’aquesta participació engloba moltes més vessants.

IMG_5772Per aquesta raó, des del CJB i les entitats estudiantils membres, s’organitza una formació anual per a totes aquelles persones que d’alguna manera o altra exerceixen un càrrec de representació de l’alumnat, ja siguin delegades de classe, conselleres escolars o portaveus d’una assemblea estudiantil. 

Quin és l’objectiu?

Aquesta formació de representants pretén profunditzar i donar continuïtat a la campanya de foment del vot a les eleccions al Consell Escolar, tot acompanyant en el procés de representació de l’alumnat a les persones escollides com a conselleres escolars. Tot i així, no es considera suficient fer un acompanyament únicament a les persones que desenvolupen aquest rol, ja que la participació al centre implica molts altres nivells, com ara a les persones que exerceixen un rol de delegades de classe, o bé les assemblees d’estudiants que existeixen en alguns centres educatius. Per aquestes raons, l’acompanyament que es realitza ha d’englobar a tots aquests agents

Dues formacions diferents

Aquest acompanyament es basa en la realització de dues formacions bianuals, és a dir, una formació a l’any. La primera d’elles té lloc un cop es constitueixen els Consells Escolars, posteriorment a les eleccions, i que té com a objectiu reflexionar sobre el rol de la figura de representants de l’alumnat i conèixer les estructures dels Consells Escolars. A la vegada, es facilitaran eines per promoure la participació i així assegurar que tot/a estudiant se sent representada. La segona formació es realitza un any després, i té com a objectiu posar en comú les experiències de les persones representants i seguir facilitant eines per establir mecanismes de participació al centre. D’aquesta manera, s’estableix una formació per curs tot fomentant que les persones representants puguin sentir-se acompanyades durant el seu mandat i, també, facilitant un camí cap a la millora continua de la seva tasca.

Més informació:

Vols conèixer com han anat les darreres formacions i veure quines han estat les propostes de l’alumnat? Trobaràs les explicacions a l’apartat de “Cròniques de les formacions“.

A més a més, a l’apartat de recursos d’aquest web trobaràs molts més materials per conèixer millor els Consells Escolars.