Programa de les sessions del VCP a l’entorn! dirigit a 3r d’ESO

Programa de les sessions del VCP a l’entorn! dirigit a 3r d’ESO

[DESCARREGA’T LES SESSIONS DEL PROJECTE]

Recursos per utilitzar com a suport durant les sessions: Els recursos no són necessaris, es posen a disposició per, si en cas de tenir projector a l’espai i temps per profunditzar en determinades dinàmiques, es pugui fer ús de recursos que en faciliten la comprensió.

Segona sessió:

Escala de participació: Targetons de l’Escala de participació

I després del VCP a l’entorn!… QUÈ?

Els instituts que tinguin punt JIPs poden demanar el servei que ofereixen d’acompanyament a l’associacionisme juvenil del barri.

Més informació:

Web del Sortim de l’aula: sortimdelaula.cat

Recursos que es poden trobar al Sortimdelaula: Recursos

També podeu contactar amb nosaltres a través del correu vcp@cjb.cat!