Sortim de l’aula

A vegades ens oblidem que hi ha un més enllà de les aules, i és que els i les joves sovint desconeixen que tenen moltes més espais de participació des dels quals poden dir la seva, reivindicar allò que necessiten i volen i, en definitiva, poder arribar a canviar la seva realitat!

És per això que des del CJB promovem dos grans projectes que tenen com a finalitat donar a conèixer tant espais de participació que ja existeixen, com facilitar eines perquè els i les joves se’n puguin apoderar i siguin actors actius de la seva vida i del seu entorn.

En aquest web trobareu aquests dos grans blocs temàtics. Per una banda, tot allò que fa referència als Consells Escolars i, de l’altra, el projecte Visc, Convisc, Participo! A més a més, també hi trobareu un seguit de recursos que de ben segur que us seran d’utilitat i un recull de notícies fresques sobre com s’estan desenvolupant cada un dels projectes!