Sortim de l’aula

La pàgina sortimdelaula.cat es gestiona des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), ja que s’emmarca dins del programa de Promoció de la Participació Estudiantil, a on participen els diferents sindicats estudiantils que són membres del CJB.

Aquest espai web alberga continguts relacionats amb la participació juvenil, ja sigui en el marc dels centres educatius com en el marc del teixit associatiu del món estudiantil. Al seu torn, es tracta d’una pàgina amb un contingut clarament marcat pel projecte Visc, Convisc, Participo. Cal entendre i concebre aquesta pàgina com una plataforma de llançament del projecte i aprofitar-la per vehicular les informacions. Com a pàgina web és un espai idoni per a promoure la difusió de mobilitzacions en matèria de participació i de reivindicacions de les entitats juvenils de participació estudiantil. A més a més, esdevé un banc de recursos per tal que l’estudiantat no associat trobi les pautes per tal de començar a participar i organitzar-se.

A vegades ens oblidem que hi ha un més enllà de les aules, i és que les persones joves sovint desconeixen que tenen moltes més espais de participació des dels quals poden dir la seva, reivindicar allò que necessiten i volen i, en definitiva, poder arribar a canviar la seva realitat!

És per això que des del CJB promovem dos grans projectes que tenen com a finalitat donar a conèixer tant espais de participació que ja existeixen, com facilitar eines perquè els i les joves se’n puguin apoderar i siguin actors actius de la seva vida i del seu entorn.

En aquest web trobareu aquests dos grans blocs temàtics. Per una banda, tot allò que fa referència als Consells Escolars i, de l’altra, el projecte Visc, Convisc, Participo! A més a més, també hi trobareu un seguit de recursos que de ben segur que us seran d’utilitat i un recull de notícies fresques sobre com s’estan desenvolupant cada un dels projectes!