Àrea d’Emergència Climàtica

imatge_AreaTreballsostenibilitatCJBApostem per una ciutat que sigui més sostenible des de totes les seves perspectives, la humana, l’econòmica i l’ecològica, i per fer-ho, creiem primordial fer-ne una manera de funcionar des del propi CJB. Per això, i a partir de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, elaborarem el propi pla d’acció ¡ ambiental amb l’objectiu que pugui esdevenir un recursos per a la resta de moviment associatiu juvenil. A més a més, treballem entorn l’estalvi energètic i les energies renovables.

Fomentem decididament l’augment i millora del transport públic facilitant-ne l’accés per a la gent jove, apostar per la pacificació viària i pel disseny d’una ciutat més humana i sostenible.

Hi vols participar? Aquests són els Projectes de treball de l’àrea de Sostenibilitat:

  • Projecte Emergència Climàtica

Tècnica referent de l’àrea: Laura Gràcia (sostenibilitat@cjb.cat)