Conceptes bàsics

No tens massa clar en què consisteixes les identitats LGBTI? Saps a què ens referim quan parlem de diversitat afectivo-sexual? I d’idientitat de gènere? Segur que amb aquests conceptes et podem ajudar a ordenar idees:

Identitat de gènere
És l’autoidentificació d’una persona amb un prototip de gènere, que pot ser home o dona, o cap dels dos. Tot i que la cultura occidental ha estès pel món, amb el colonialisme, una concepció binària del gènere, no sempre ha estat així i, de fet, hi sobreviuen identitats de gènere no binàries a altres cultures.

Orientació afectivo-sexual
És l’atracció sexual o romàntica d’una persona per una identitat de gènere específica, o varies, o totes, o cap. És a dir, no té a veure amb la identitat d’una mateixa, sinó amb la identitat de les persones per les que es sent, o no, atreta.

Expressió de gènere
Són aquells aspectes visuals o psicològics, purament culturals, com ara els gestos, la vestimenta o el gènere gramatical, que t’identifiquen amb una identitat de gènere. Com tota construcció, una identitat es construeix a diari, i hi han moltes persones que s’hi expressen d’una manera distinta a la que la societat espera d’elles per la seva identitat de gènere.

Sexe
El sexe d’una persona en la nostra societat respon, habitualment, als genitals. En néixer, se’ns assigna un sexe en funció dels genitals que els professionals mèdics consideren que tenim. Tot i que pot passar que, en créixer, aquesta assignació no sigui correcta. A part del sexe genital, també hi ha el fenotípic (trets físics), el gonadal (ovaris i testicles), el cromosomàtic o genotípic (els gens), l’hormonal (estrògens, testosterona) i el més important: el psicològic, que determina la identitat de sexe o gènere d’una persona, o la manca d’aquesta.

Diversitat Afectivo-Sexual i d’Identitat de Gènere
Abreviat com DASIG, aquest terme es pot fer servir per substituir les sigles LGBTI, ja que així s’aconsegueix representar a tots els col·lectius condicionats per les construccions de gènere o d’orientació sexual, tot i que també hi ha qui creu que és un terme que invisibilitza als mateixos col·lectius. El debat està servit!

Però la terminologia del món LGBTI no acava aqui. Està en constant evolució i pots trobar tants noms i identitats com persones existeixen. Si vols, al segon nivell del nostre Glosari pots trobar-ne un grapat.