Aprofundim!

Cisgènere
Una persona que s’hi identifica amb el gènere que se li va atorgar en nàixer.

Cisheteropatriarcat
És una estructura de poder basada en la superioritat de les persones cisgènere, heterosexuals i socialitzades com a homes. Aquesta estructura genera violència contra qui no compleix aquests preceptes, podent ser tant misogínia com homofòbia, bifòbia o transfòbia.

No binari
El sistema de gènere és binari, dividint la interpretació de les identitats en només dues opcions: masculí o femení, home o dona. El terme no binari fa referencia a la pluralitat d’identitats mes enllà d’aquestes dues opcions.

Homosexualitat
És l’atracció sexual i/o romàntica d’una persona només cap a altres persones amb les que comparteix identitat de gènere.

Bisexualitat
És l’atracció sexual i/o romàntica d’una persona cap a qualsevol persona que s’identifiqui amb algun dels dos gèneres establerts socialment: femení i masculí.

Pansexualitat / Plurisexualitat
És l’atracció sexual i/o romàntica d’una persona cap a qualsevol persona indiferentment de la seva identitat de gènere. Es diferencia de la bisexualitat en que senten atraccions cap a persones amb gènere no-binari o sense gènere.

Transgènere / Transsexualitat
És la no identificació d’una persona amb el gènere que se li va assignar en nàixer. Mentre que el terme transgènere engloba qualsevol mena de desacord amb el gènere assignat, el terme transsexual especifica que la persona ha iniciat un procés mèdic de reasignació de gènere.

Intersexualitat
Aquest terme fa referència a persones que no van nàixer amb cap atribut sexual, o amb tots dos. Aquestes persones solen patir una assignació de gènere tot i no hi haver un “sexe biològic” present, el que comporta violència mèdica i no consentida contra el seu cos.

Demisexualitat
És l’atracció sexual intermitent, o que només es genera en situacions de molta confiança. Es contraposa a la hipersexualització del model de vida capitalista.

Escoliosexualitat
És l’atracció afectivo-sexual només per persones que no s’identifiquin amb algun dels dos gèneres binaris.

Asexualitat
És la no existència de desig sexual. Aquesta identitat s’enfronta a l’alosexualitat, o la normalització de l’existència de desig sexual que actua violentament contra les persones que no en tenen.

Vigilància de Gènere
Mecanismes socials per controlar i impedir comportaments i actituds públiques no concordes amb el marc teòric del cisheteropatriarcat. La vigilància de gènere és violència.