SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA SORTIM DE L’AULA

Visc, Convisc i Participo!

En aquest apartat es troba el projecte a través del qual el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) treballem la cultura participativa de base de l’alumnat.

El Visc, Convisc i Participo! (VCP!) és un projecte d’acció educativa als instituts de Barcelona que promou la participació de l’alumnat de 2n i 3r d’ESO.

Consisteix en 4 tallers d’1 hora en el que l’alumnat té l’oportunitat d’aprendre què és la participació i de viure què vol dir participar des d’una perspectiva associativa i empoderadora. La metodologia emprada per consolidar l’aprenentatge és el joc i l’experiència.

Sorim-de-laula

Qui l’organitza?

L’organitza el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. És per això que és un projecte d’oferta pública i gratuïta pels instituts.

El CJB entèn la participació com a eina d’aprenentatge personal i col·lectiu, i com a mecanisme d’incidència i transformació de l’entorn. Per això, poder treballar als instituts significa poder educar des d’aquests valors per promoure l’esperit crític, el compromís, la responsabilitat i el suport mutu.

Qui participa?

El projecte està conformat per un equip de dinamitzadores del que participen joves d’entitats d’associacionisme de base comunitària, majoritàriament del lleure (esplais i caus) i també joves associades a assemblees de barris o de Casals de Joves. 

Des del CJB es garanteix que els equips de dinamització tinguin experiència a l’hora de treballar amb adolescents, tinguin coneixement del territori i estiguin familiaritzades amb els sistemes de participació estudiantil als centres.

A més, en el VCP!  també es coordina amb el JIP del centre, ja que és un dels agents actius per fomentar la participació de l’alumnat i que pot acompanyar les iniciatives que sorgeixin al VCP!

VCP! en l’institut

Dirigit a 2n ESO

Dirigit a l’alumnat de 2n ESO per treballar les bases de l’organització col·lectiva i aprendre sobre la participació en l’institut.

VCP! en l’entorn

Dirigit a 3r ESO

Dirigit a l’alumnat de 3r ESO per enfortir les bases de l’organització col·lectiva i conèixer l’associacionisme juvenil més proper a l’entorn de l’alumnat

Equip de dinamitzadores

Espai per trobar tota la informació en relació amb la dinamització del VCP!