Visc, Convisc… Participo!

capçalera vcp

Què és el Visc Convisc Participo (VCP)?

Un projecte d’acció educativa que, a partir de dinàmiques pròpies de l’educació no formal, promou la participació com a eina d’aprenentatge personal i col·lectiu i com a mecanisme amb capacitat d’incidència i transformació de l’entorn. A més a més, també s’expliquen les diferents vies de participació de l’alumnat tan dins dels centres educatius com les vies participació fora del centre, posant especial èmfasi en el teixit associatiu juvenil del respectiu territori.

A qui va dirigit?

A alumnes de 3er o 4rt d’ESO dels centres educatius de secundària de la ciutat de Barcelona. Normalment, s’inclou en el marc de les assignatures d’Ètica o similars, o també dins del Pla d’Acció Tutorial.

Qui dinamitza les sessions?

Qui millor pot parlar de participació és qui l’ha viscut. És per això que un equip format per dues persones vinculades a associacions juvenils del territori (caus o esplais, casals de joves…), més una persona provinent d’un sindicat d’estudiants, són les que duen a terme la dinamització de les sessions al centre. A banda de la seva experiència personal, també reben una formació específica sobre els continguts i metodologies utilitzades.

Com s’estructura?

Es tracta de 3 hores de sessió, que es poden distribuir en 3 sessions d’una hora realitzades durant 3 setmanes consecutives, en 3 hores consecutives en una mateixa jornada o en aquell format que més convingui al centre. Enguany també oferim la possibilitat de realitzar el projecte en 4 sessions amb l’objectiu d’aprofundir més en aquells continguts que són de més interès per l’alumnat.

Els objectius als que aspirem són:

  • Transmetre el contingut de les sessions a través de les dinàmiques pròpies de l’educació no formal dins del marc del centre educatiu.
  • Dotar d’eines de representació als i les estudiants perquè puguin desenvolupar la seva tasca de representació amb la màxima informació i recursos.
  • Dotar d’eines de participació al professorat perquè la promogui entre l’alumnat del seu centre, mitjançant l’intercanvi de les seves experiències, així com les que ha desenvolupat el CJB en els centres.
  • Obrir la possibilitat d’articular iniciatives de participació dels alumnes a l’institut,
  • Fomentar el treball en xarxa de l’alumnat dels centres d’educació secundària de Barcelona.

 

Més informació:

També podeu contactar amb nosaltres a través del correu educacio@cjb.cat!

Projecte Visc, Convisc… Participo! [DESCARREGA‘T EL PROJECTE]