Visc, Convisc… Participo!

capçalera vcp

[DESCARREGA’T EL PROJECTE]

Què és el Visc Convisc Participo (VCP)?

El Visc, Convisc, Participo! (VCP) és un projecte d’acció educativa que promou la participació com a eina d’aprenentatge personal i col·lectiu, i com a mecanisme d’incidència i transformació de l’entorn. Es tracta que persones joves associades s’acostin als centres educatius per donar a conèixer, de primera mà, les vies de participació tant en el marc dels centres educatius com les fórmules que la participació pot adoptar en la societat. Amb aquest projecte l’alumnat té l’oportunitat d’aprendre què és la participació i de viure què vol dir participar.

A qui va dirigit?

El VCP va dirigit a alumnes de primer i segon cicle d’ESO dels centres educatius de Barcelona. Fa 15 anys que es du a terme aquest projecte. Al llarg d’aquest temps, el VCP ha trobat un lloc als centres de secundària de la ciutat i s’ha encabit a les programacions pròpies dels centres.

Qui l’organitza?

L’organitza el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. També hi participen les entitats d’associacionisme educatiu (esplais i caus) i es treballa en col·laboració amb les entitats territorials (casals de joves i plataformes territorials) i amb els punts JIPs dels Instituts, en tant que agents actius als Instituts per fomentar la participació de l’alumnat.

Com s’estructura?

El VCP té un recorregut de dos cursos, per això, es divideix en el Visc, Convisc… Participo! A l’institu (dirigit a l’alumnat de 1r Cicle d’ESO) i el Visc, Convisc… Participo! A l’entorn (dirigit a l’alumnat de 2n Cicle d’ESO). Cada programa consisteix en quatre sessions d’una hora.

El Visc, Convisc… Participo! A l’institu (dirigit a l’alumnat de 1r Cicle d’ESO): El programa es centra en fer una primera introducció de la importància de l’organització col·lectiva, treballar habilitats comunicatives i organitzatives i fomentar la participació de l’alumnat a l’institut. [DESCARREGAR]

El Visc, Convisc… Participo! A l’institu (dirigit a l’alumnat de 2n Cicle d’ESO): El programa es centra en profunditzar sobre la complexitat de l’organització col·lectiva i en promoure la participació de l’alumnat a l’associacionisme juvenil del barri o del seu entorn més proper. [DESCARREGAR]

Qui dinamitza les sessions?

Qui millor pot parlar de participació és qui l’ha viscuda. Per això, els equips de dinamització es conformen per dues persones associades a alguna entitat juvenil de la ciutat.

El projecte té algun cost per al centre?

Aquest projecte és totalment gratuït pels centres, ja que rep finançament públic a través d’un conveni amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

 

Més informació:

També podeu contactar amb nosaltres a través del correu vcp@cjb.cat!

[DESCARREGA’T EL PROJECTE]