L’àmbit d’Emancipació treballa per ser altaveu i espai de coordinació de les reivindicacions de les joves en matèria d’ocupació i habitatge. En un context d’atur persistent, amb grans barreres per l’accés a l’habitatge digne i de precarietat generalitzada, la joventut és una de les principals afectades, que veu com la discriminació estructural que pateix no li possibilita una plena autonomia.

Per això, el CJB busca canalitzar reclamacions que permetin un desenvolupament de la vida amb plenitud, prenent en especial consideració la interseccionalitat de discriminacions que dificulten emancipar-se.

Projectes destacats
Emancipació
Posa’t en valor!
Posa't en valor!
Emancipació
Precarietat en el sector del lleure
Precarietat en el sector del lleure ...
Emancipació
Recull de Recursos de Drets i Deures Laborals
Les entitats juvenils sindicals fan molt bona feina i són imprescindibles a l'hora de d ...
Què treballem en aquest àmbit?

Per una banda, fomentem el reconeixement de les competències adquirides per mitjà de l’activitat associativa com a eina per a l’accés mercat laboral. En segon lloc, treballem per generar aliances amb agents clau per difondre coneixement que permeti una major redistribució del treball, condicions laborals dignes i, en definitiva, la implantació d’una Renda Bàsica Universal. A la vegada, fomentem l’enxarxament en aquells sectors laborals amb forta presència juvenil i especialment precaritzats.

Per últim, també considerem molt important ser presents en espais de participació municipals referents en habitatge i ocupació per tal de fer present les reivindicacions de les joves. Al mateix temps, busquem donar a conèixer els drets en matèria d’accés a l’habitatge.

Publicacions relacionades
Emancipació
Hi trobarem explicades les diferents formes que pot adoptar una empresa, així com els avantatges i inconvenients que té cada model.
Emancipació
Guia jove per ser una cooperativa
Emancipació
Alternatives reals a la compra i al lloguer d’habitatges: les cooperatives en cessió d’ús i la masoveria urbana
Emancipació
Visibilitzar la doble discriminació que pateixen les dones joves, en tant que dones i del col·lectiu jove, a l’hora d’incorporar-se i desenvolupar-se plenament al mercat laboral
Tècniques referents de l’àmbit
Merlina del Giudice

Merlina Del Giudice

emancipacio@cjb.cat
691 06 65 91

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.