Àmbits de Treball

L’acció política i d’incidència del CJB l’estructurem en diferents àmbits de treball interrelacionats entre ells.

Emergència climàtica

L’àmbit d’Emergència Climàtica ha evolucionat al llarg dels anys de la mà de les lluites del moviment ecologista.

Feminismes i LGTBI+

La identitat, l’expressió de gènere i la diversitat afectivosexual són motius d’opressió de les persones joves.

Salut

La salut des d’una mirada global, incidint en aspectes com la salut sexual, mental o emocional.

Territori

Detecció de l’estat i necessitats de l’associacionisme juvenil de cada districte de la ciutat.

Educació

L’educació no formal, focalitzada en l’associacionisme educatiu i l’educació formal, centrada en el foment de la participació estudiantil.

Drets de ciutadania

La llibertat i la igualtat entre les persones, així com la no discriminació per qualsevol motiu d’origen.

Participació

La participació permet a la persona jove incidir en el seu entorn. Apostem per l’associacionisme i l’organització col·lectiva.

Emancipació

Altaveu i espai de coordinació de les reivindicacions de les joves en matèria d’ocupació i habitatge.

Justícia global

Reivindicacions que hi ha rere les mobilitzacions socials a escala mundial impulsades per les persones joves.