Què és el CJB?

imatge_cjb_consellEl Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és la plataforma interassociativa que coordina i representa les principals entitats juvenils de la ciutat. El CJB va néixer l’any 1980 com un instrument democràtic de participació i d’acció juvenil, per promoure el creixement d’un associacionisme fort i articulat.

El CJB defensa l’associacionisme com una eina de participació i d’acció fonamental, que cal difondre i potenciar, especialment, entre la població més jove. Des del CJB es defensa una valoració més real i positiva de la gent jove i del moviment associatiu juvenil entre els altres sectors socials de la ciutat, fomentant i potenciant les entitats juvenils com a veritables escoles de formació en els processos democràtics, participatius i de presa de decisions.

  • Punt de trobada: És un punt d’intercanvi i de cooperació entre les associacions juvenils de Barcelona. Es generen espais de debat i es transformen els valors i discursos de les entitats en projectes i accions conjuntes, tot canalitzant les seves demandes. Les entitats s’estructuren en vuit àmbits de participació: Acció sindical, Acció social, Associacionisme educatiu, Culturals i d’intercanvi, Món estudiantil i universitari, Organitzacions polítiques, Plataformes territorials de joventut i Prestadores de serveis a la joventut.
  • Referent de la coordinació territorial: Es potencia la participació dels i les joves en els barris i districtes com una forma d’implicació directa en la vida de la ciutat i en la política municipal. Per aquest motiu, es fomenta la creació i la consolidació de plataformes territorials de joventut a tots els districtes de la ciutat.
  • Òrgan de representació i d’interlocució: És una entitat independent amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que compta amb el reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres institucions com a vàlid interlocutor en polítiques de joventut i en tots aquells temes que afecten la gent jove. Es treballa de forma permanent per la redefinició de les polítiques de joventut que es duen a terme a Barcelona i per evitar l’exclusió social de la gent jove.
  • Eina de promoció de l’associacionisme juvenil: Per afavorir el creixement i el desenvolupament de les associacions juvenils, el CJB cogestiona, en conveni amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, el Centre de Recursos per Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ), un servei municipal que ofereix informació, assessorament, serveis i recursos a les entitats i grups de joves de la ciutat. També hi ha un projecte de suport integral als grups i entitats juvenils en procés de creació i de consolidació: el Viver de Projectes. El CJB també gestiona, mitjançant el model de gestió ciutadana l’Espai Jove La Fontana, un equipament juvenil del Districte de Gràcia que ofereix una oferta variada de lleure i oci per als i les joves de Gràcia i Barcelona i ofereix a les entitats un espai on poder desenvolupar els seus projectes i activitats, i el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia, un servei orientat als i les joves del barri creat per oferir informació i assessories sobre diverses temàtiques que afecten a la joventut, com l’habitatge, la formació o el món laboral.