L’àmbit de Drets de Ciutadania posa al centre la promoció de la llibertat i la igualtat entre les persones, així com la no discriminació per qualsevol motiu d’origen, diversitat afectivosexual, gènere o diversitat funcional.

Des del CJB treballem per garantir espais, entitats i projectes inclusius, independentment de les circumstàncies que travessen cadascú.

Des d’aquest àmbit també es posa el focus en què el món és adultocèntric i fa propostes per a la incorporació de perspectives no adultocèntriques en les polítiques públiques.

Projectes destacats
Drets de ciutadania
Participació a l’OND
Des del CJB s’aposta per la defensa dels drets humans i la lluita per la no di ...
Drets de ciutadania
Grup motor intergeneracional envers l’edatisme
L'edatisme està present en la manera en què pensem, sentim i actuem envers la resta i ...
Què treballem en aquest àmbit?

Des de l’àmbit, participem de la Taula d’Entitats de l’Oficina per la No Discriminació, apostant per treballar amb xarxa amb organitzacions que treballen les discriminacions, aprofundint així en la mirada interseccional i aportant-hi perspectiva juvenil.

A més, conjuntament amb el CRAJ, organitzem una formació anual al voltant de l’antiracisme dotant a les entitats d’eines i discurs per a esdevenir més inclusives i diverses.

Publicacions relacionades
Drets de ciutadania
Investigació exploratòria de la percepció de les persones joves associades al voltant de les discriminacions.
Drets de ciutadania
Document d’utilitat a totes les entitats juvenils a l’hora de fer més accessible la participació de persones amb diversitat funcional a l’associacionisme de la ciutat
Tècniques referents de l’àmbit
tecnica-senseimatge

Clara Gené

dretscivils@cjb.cat
615 62 72 25

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.