Comunicat del Consell de la Joventut de Barcelona sobre l’abandonament i mal estat de la plaça del carrer Santa Rosa del Districte de Gràcia de Barcelona

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, associació que gestiona l’Espai Jove La Fontana, volem expressar el nostre malestar amb la situació d’abandonament per part del Districte de Gràcia de la plaça de darrera de l’Espai Jove (al carrer Santa Rosa).

Des del CJB hem posat en coneixement del Districte de Gràcia les demandes que s’exposen en aquest comunicat. Ho hem fet en repetides ocasions i la resposta obtinguda no ha satisfet les necessitats detectades. La setmana passada vam fer arribar al Districte una carta en la qual es detallaven totes aquestes demandes i s’exigia una reunió amb el regidor, Eloi Badia, per abordar la situació conjuntament. Com que no se’ns ha proporcionat aquesta data ni s’han executat cap de les intervencions exposades, amb aquest comunicat tornem a exigir una trobada amb el regidor per poder parlar explícitament d’aquesta qüestió i trobar una solució a la problemàtica que vivim al barri.

Aquesta plaça, que compartim veïns i veïnes, l’Escola Bressol i l’Espai Jove, es caracteritza per l’ús intensiu que en fan diferents grups de joves, alguns dels quals s’han apropiat d’aquest espai. Durant els últims anys s’han dedicat molts esforços per part de l’equipament en la dinamització d’aquests joves oferint-los recursos, informació, orientació i oportunitats per poder créixer com a persones, i creant activitats per afavorir que descobreixin un oci saludable i sostenible.

Des del CJB defensem la promoció de la vida comunitària a través de l’ús de l’espai públic i els projectes compartits, contribuint així a l’apoderament de la joventut. És per això que creiem que aquesta plaça necessita un treball socioeducatiu i comunitari urgent que reverteixi les problemàtiques existents actualment i afavoreixi un ús saludable, intergeneracional i compartit amb els veïns i veïnes d’aquest espai.

Com a CJB, i per extensió, com a Espai Jove, volem seguir donant suport i ajudant a solucionar algunes problemàtiques concretes d’aquest espai, però no ens podem fer responsables de la situació actual de la plaça, que decau dia rere dia.

Des de setembre de 2016, amb l’arribada de nous grups de joves a la plaça, la situació de l’espai ha empitjorat, fins al punt que, a principis de 2017, es plantegessin conjuntament amb el Districte mesures urgents i extraordinàries per a fer front a aquesta situació. Finalment, durant el maig de 2017, es va iniciar un procés de mediació de la plaça, amb l’objectiu de fer un treball conjunt amb els veïns i veïnes, infants i famílies de l’Escola Bressol i entitats usuàries de l’equipament.

Tot i els esforços dedicats, la situació de la plaça no deixa d’empitjorar. Algunes de les situacions que detectem són:

  • Un augment en el nombre de pintades. Tot i les tasques de manteniment, un cop es repinta un espai de la plaça, aquest torna a estar pintat en menys de 24h.
  • Consum i compra-venda de drogues. Consum intensiu de cannabinoides que no només és visible sinó que arriba a impregnar d’olor l’interior de l’equipament.
  • Acumulació de deixalles en l’espai públic. Com a resultat dels usos intensius prolongats i poc respectuosos per part dels joves, la plaça està plena de papers, burilles de cigarreta o porro, pipes, menjar, etc.
  • Situacions d’emergència social. Es detecten diversos casos de joves que pernocten a la plaça, i d’altres que hi passen tot el dia. A més, s’identifiquen joves escapolits de centres de menors.
  • Situacions de violència. L’apropiació de certs grups de joves de l’espai ha portat a una territorialització de la zona, que genera tensions quan nous grups de joves volen fer ús d’aquest. Algunes d’aquestes tensions acaben en baralles, que requereixen de la intervenció dels professionals de l’equipament.
  • Robatoris. Durant els últims mesos, els robatoris i els intents de robatori han anat augmentant.
  • Destrosses materials. Durant el mes d’agost, s’han trencat vidres de cases del veïnat, s’ha forçat l’entrada al magatzem de la plaça i s’ha fet un ús irrespectuós del material que hi havia dins.

Aquesta situació s’ha vist agreujada pel fet que la porta de la plaça no es pot tancar durant la nit des de principis de juliol, fet que facilita un ús encara més prolongat i intensiu de l’espai (a més, sense capacitat d’intervenció per part de cap professional). Des de l’equipament, s’ha demanat una reparació de la porta repetides vegades però, malgrat això, la porta segueix trencada.

Aquest diagnòstic del mal estat de l’espai és compartit amb altres agents implicats: diàriament rebem queixes dels veïns i veïnes sobre l’estat de la plaça, que expressen el seu malestar envers les pintades, el soroll i la sensació d’inseguretat que els genera. Repetidament s’han produït violacions de domicili dels balcons veïns.

Degut a aquesta situació, els i les treballadores de l’equipament es troben exposats a un malestar, tensions i por que no corresponen als seus llocs de treball i responsabilitats.

A fi de posar fre a aquesta escalada del conflicte, exigim una intervenció integral urgent per part del Districte de Gràcia que inclogui:

  • L’assumpció immediata per part del Districte de la responsabilitat de transformar la plaça en un espai de convivència, tot invertint els recursos per a fer-ho possible.
  • La reparació urgent de la porta d’accés a la plaça fins que s’instal·li una de nova.
  • La creació d’una taula de treball amb els diferents serveis del Districte per afrontar la situació d’emergència actual i per poder teixir un treball continuat i a llarg termini.

Des del CJB, com a entitat gestora de l’Espai Jove La Fontana, seguirem treballant per tal de millorar la situació de la plaça i fer possible l’ús de l’espai públic per part de totes les persones joves i del veïnat del Districte de Gràcia i de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 28 de setembre del 2017

Descarrega el comunicat en pdf!

Altres notícies i posicionaments relacionats
CJB
Presentem l’Estudi sobre joves en la premsa catalana amb Grup Barnils
Des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC ...
CJB
Comunicat del CJB en relació a la situació política actual de Catalunya
Des del Consell de la Joventut de Barcelona condemnem els darrers esdeveniments que afec ...
CJB
Convocatòria de la plaça de tècnic/a de projectes d’Emancipació i Participació Estudiantil del CJB
Obrim la convocatòria laboral per presentar-se a la plaça de tècnic/a de projectes d' ...

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.