Actualitzem els discursos de pau

Des d’aquest projecte busquem contribuir a rejovenir el moviment de pau, tot acostant-hi les joves, però sobretot prenent en consideració les seves preocupacions i reclams, per tal de resignificar uns discursos de pau que sovint no contemplen necessitats que els són urgents per viure una vida digna; una vida amb pau. Les accions contemplades posen la mira al futur Congrés de Pau de Catalunya, a celebrar durant el 2023, de manera que els temes que s’hi abordin i els formats que s’emprin vagin en sintonia amb els interessos de les joves, un col·lectiu que massa sovint no és escoltat.

Objectius:

  • Actualitzar, rejovenir i resignificar els discursos de pau tot acostant-los a la joventut.
  • Participar del procés col·lectiu de treball de cara al Congrés de Pau de Catalunya del 2023, tot canalitzant inquietuds de les joves.

Per tal d’actualitzar o rejovenir els discursos i el moviment de pau, propiciant que les joves s’interessin més per la qüestió, des del CJB durem a terme un conjunt d’activitats, durant el 2022, que permetin comprendre millor què entén per ‘pau’ el nostre col·lectiu des de la seva diversitat. D’aquesta manera, el CJB vol contribuir a incorporar els relats de la joventut en major mesura quan s’impulsin accions que persegueixin fomentar la pau.

En aquesta línia, hem organitzat una activitat a la Fira Literal que portava per títol ‘No sols contra la guerra: resistències juvenils des de la cultura’ i que, des de la multiplicitat de formats i disciplines (hem comptat amb músiques, escriptores i pintores), ens han permès explorar un tema, la pau, per mitjà de persones a qui habitualment no es recorre per a abordar-lo. 

De la mateixa manera, durant la tardor, durem a terme un grup de treball amb persones joves i no joves, amb investigadores, activistes i entitats diverses, per tal d’afrontar col·lectivament la construcció d’un discurs de pau que aplegui a capes de la societat tan àmplies com sigui possible. Tot aquest treball ha de possibilitar caminar cap a un Congrés de Pau de Catalunya (2023) que compti amb moltes veus joves. Si vols contribuir-hi, només cal que ens contactis!

Altres projectes destacats
Emergència climàtica
#EnsMovem contra el nou sistema tarifari!
En tant que plataforma de representació del jovent de la ciutat, des del CJB 
Participació
Fontana By Night
 El Fontana By Night és un esdeveniment que té lloc dues vegades a l’any a l’Espa ...
Educació
Les 11 condicions per un espai digne per esplais i caus
Des del Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu s'han definit les 11 condicions que h ...

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.