Participació a l’OND

Des del CJB s’aposta per la defensa dels drets humans i la lluita per la no discriminació a la ciutat, i es considera que treballar amb xarxa i de manera coordinada amb les entitats possibilita que la feina sigui integral i pugui arribar a un nombre més gran de persones.

Així doncs, des del CJB es participa en la Taula d’Entitats d’Atenció a les Víctimes de Discriminació, que es va consolidar el 2018 i que té per objectiu compartir informació i metodologies de treball sobre l’atenció a víctimes de discriminació, tot realitzant una radiografia conjunta de la situació de discriminació a la ciutat i detectar aquelles necessitats formatives de les entitats. 

Objectius del projecte: 

  • Treballar en xarxa amb les entitats que treballen per la no discriminació i la defensa de drets humans i aportar-hi perspectiva juvenil.
  • Promoure la perspectiva juvenil en l’abordatge de les discriminacions que es produeixen a la ciutat de Barcelona.
  • Col·laborar i coproduir projectes per tal que les persones joves de la ciutat coneguin millor els mecanismes de denúncia de discriminacions i defensa dels seus drets.

La nostra participació en la Taula té per propòsit principal aportar perspectiva juvenil i fer especial èmfasi en l’eix discriminatori de l’edat, així com vetllar per visibilitzar la realitat de les persones joves amb relació a la discriminació, recollint els aprenentatges que puguin dur-hi altres col·lectius. 

A més, la Taula conjuntament amb l’OND realitza anualment la redacció de l’informe sobre les situacions de discriminació produïdes al llarg de l’any a Barcelona i les accions realitzades per fer-hi front. El CJB participem de la redacció d’aquest informe, que enguany ha estat sobre l’accés a l’habitatge. 

Fent una breu anàlisi dels dos informes publicats els anys 2018 i 2019, les dades que ha recollit l’OND i les entitats de la Taula ens diuen que la discriminació per motius d’edat és irrisòria. Aquest resultat xoca amb la intuïció i coneixement del Consell de la Joventut de Barcelona al voltant de la discriminació.

Altres projectes destacats
Justícia global
Colòmbia
El CJB amplia la seva xarxa de cooperació internacional amb l’inici d’un projecte n ...
Emergència climàtica
IV Congrés “El transport públic és cosa de dones”
Un any més l’Associació per a la Promoció de ...
Educació
Relatoria de la jornada ‘Caus i esplais, claus d’una ciutat educadora’
Amb l’objectiu de reconèixer el paper de l’associacionisme educatiu dins de la comu ...

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.