Posa’t en valor!

Posa’t en valor!

El Posa’t en Valor és una eina que permetrà certificar o reconèixer els aprenentatges adquirits en l’àmbit associatiu. El CJB està acabant de desenvolupar-la juntament amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, i el suport de Barcelona Activa. Es tracta d’un recurs de gran utilitat per a totes aquelles persones que, per mitjà de la pràctica associativa, adquireixen un bagatge, unes habilitats i, en definitiva, unes competències que difícilment es poden acreditar de cap altra manera. Tant l’obtenció de les competències en qüestió, com la seva oficialització, són de gran ajuda de cara a l’accés al mercat laboral.

Objectius:

  • Posar en valor que l’associacionisme juvenil és també una escola de formació en la qual s’obtenen aprenentatges no formals de gran utilitat; que la pràctica associativa apodera. 
  • Acreditar els coneixements i competències adquirits per mitjà de l’associacionisme de cara a fer-ne ús en l’àmbit laboral.

L’eina Posa’t en Valor és una eina que neix, entre altres, d’una reivindicació històrica del CJB: que l’associacionisme juvenil és una escola de formació i que les persones joves que participen d’associacions adquireixen uns aprenentatges informals i no formals que són vàlids per a la seva ocupació laboral. Quan es pren part de projectes, s’assumeixen responsabilitats i tasques i es viu en primera persona els processos de decisió. És a dir, quan es participa, s’inicia un procés de creixement i aprenentatge que complementa aquells coneixements que ja s’havien adquirit. Participar és, doncs, una eina importantíssima d’apoderament de les persones. En aquest sentit, l’eina Posa’t en Valor permet acreditar l’adquisició de competències i busca propiciar una millor inserció laboral de les persones joves que en facin ús.

Altres projectes destacats
Emergència climàtica
#EnsMovem contra el nou sistema tarifari!
En tant que plataforma de representació del jovent de la ciutat, des del CJB 
Justícia global
Solidaritat amb col·lectius juvenils de pobles en lluita
Aquest projecte buscar enxarxar el Consell de la Joventut de Barcelona amb col· ...
Salut
Jornada de Politització de Malestars
Les jornades s’organitzen per plantejar la necessitat de posar en comú difere ...

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.