Com viuen les joves associades les discriminacions a Barcelona?

Des de l’àmbit de Drets de Ciutadania, hem dedicat l’any 2020 a fer una primera investigació exploratòria de la percepció de les persones joves associades al voltant de les discriminacions. Així doncs, aquest informe té per objectiu donar-nos més eines per a poder establir una línia de treball en l’àmbit de no discriminacions.

La publicació ha estat fruit de la col·laboració de fins a 21 entitats membre i altres entitats especialitzades en eixos de discriminació que era imprescindible que tinguéssim en compte.

De cara a aquest any 2021, juntament amb l’Oficina per la No Discriminació i les entitats de la Taula amb serveis d’atenció a víctimes de discriminació de l’OND, s’establirà una estratègia conjunta per tal de fer arribar els mecanismes de denúncia de discriminació existents a les joves associades de la ciutat.

Any de publicació de la guia: 2021

Altres publicacions relacionades
Drets de ciutadania
Document d’utilitat a totes les entitats juvenils a l’hora de fer més accessible la participació de persones amb diversitat funcional a l’associacionisme de la ciutat

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.