Les 11 condicions per un espai digne per esplais i caus

Des del Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu s’han definit les 11 condicions que ha de tenir el local d’un agrupament o esplai per ser considerat un espai digne i amb capacitat per desenvolupar els seus projectes adequadament. Aquest projecte busca generar un marc comú de condicions a l’hora de reivindicar espais dignes per l’associacionisme educatiu de cara a l’Administració i altres agents.

Objectius del projecte:

  • Generar un marc comú de condicions dignes que ha de tenir el local d’un esplai o agrupament.
  • Identificar les necessitats que tenen les entitats base d’associacionisme educatiu envers els espais.
  • Reivindicar que l’associacionisme educatiu es trobi en unes condicions dignes als espais on es troba. 
  • Dotar als esplais i agrupament d’un document base que els doni suport i emmarqui les condicions a l’hora de reivindicar espais propis.

La problemàtica de la falta d’espais dignes és un tema transversal del Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu. Des d’aquí es duen a terme diverses accions per donar-hi resposta: identificar l’estat dels locals a través d’una base de dades, donar suport a les entitats amb dificultats, seguiment dels casos, interlocutar amb l’Administració i altres agents clau, etc.

Davant la manca d’un marc formal sobre què parlem per un espai digne, es va trobar convenient dur a terme aquest projecte amb la intenció de posar ordre i consensuar un imaginari comú sobre quines condicions ha de tenir un espai per considerar-se digne. Aquest marc permet al GT treballar a partir d’una base cap a l’Administració, a la vegada que serveix com una eina a les entitats base a l’hora de reivindicar autònomament un espai . 

Quin és l’estat dels espais de caus i esplais a Barcelona el 2022?

A partir dels ítems de la infografia s’ha dut a terme una enquesta a 128 caus i esplais de la ciutat de Barcelona i podeu consultar els seus resultats en aquest enllaç: Les dades del 2022.

Altres projectes destacats
Educació
Formació per a representants de l’alumnat
Formació anual per acompanyar i dotar d’eines entorn la participació a l’institut. ...
Feminismes i LGTBI+
Batolla el masclisme: formació feminista per col·lectius juvenils
Batolla el Masclisme és un itinerari formatiu creat pel
Emergència climàtica
#EnsMovem contra el nou sistema tarifari!
En tant que plataforma de representació del jovent de la ciutat, des del CJB 

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.