Notícies

Evolució dels preus de les carreres universitàries a Catalunya

Categories: Formació Notícies

25 de juliol de 2013

LObservatori del Sistema Universitari ha elaborat un nou Informe sobre l’evolució dels preus de les carreres universitàries a Catalunya. L’informe, titulat El preu de la carrera. Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis, fa un anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis universitaris, tot comparant els del proper curs 2013-14 amb els del curs 2007-2008 ja que va ser l’últim en què els vells plans d’estudi van estar vigents.

En primer lloc cal destacar que el sistema de preus a Catalunya ha experimentat 3 modificacions en 6 anys:

  • fins el curs 2007-2008, les titulacions estaven classificades en 4 nivells de preus diferents
  • el curs 2008-2009, el Govern de la Generalitat va crear un 5è nivell (més car) per els estudis de ciències de la salut
  • el curs 2010-2011, va passar de 5 nivells a 3, unificant a l’alça els nivells 1 i 2, i els nivells 3 i 4
  • el curs 2013-2014, ha modificat la valoració de tots els graus d’enginyeria passant d’un nivell intermedi al superior.

Tots aquests canvis successius en els darrers 6 anys han encarit entre un 69% i un 191% el preu dels estudis universitaris en termes reals (un cop descomptada la inflació).

Preu total carrera ordenat segons incrementSegons l’estudi i tal com s’observa al gràfic, l’encariment més gran s’ha produït en les diplomatures i enginyeries tècniques. Pel que fa les tècniques com Enginyeria Tècnica Industrial o en Informàtica han quasi triplicat el seu preu en 6 anys (176,5% i 184,7% respectivament) alhora que ha incrementat la seva durada de 3 a 4 anys i la seva classificació entre els diversos nivells de preus. Els increments de les Diplomatures són similars, així en Magisteri d’Educació Primària és del 167,7%, en el cas de Treball Social és del 191,8% i el més destacable és la carrera d’Informació i Documentació que en 6 anys ha multiplicat el seu preu quasi per quatre, amb un increment del 290,9%. Les titulacions que menys s’han encarit han estat les carreres que han reduït la seva durada com Enginyeria Informàtica (increment del 69,3%), o les que han patit modificacions menys dràstiques com Biologia que s’ha encarit un 75%.

També cal tenir en compte que en aquest proper any acadèmic (2013-2014) es complementarà la implantació dels nous plans d’estudi universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Amb la implantació de l’EEES s’ha modificat la durada d’alguns estudis, n’han aparegut de nous i se n’han suprimit o fusionat d’altres, el nombre de crèdits dels que consta un curs acadèmic han canviat, han sorgit noves taxes, i en els darrers 6 anys el cost de repetir una assignatura s’ha modificat 5 vegades: el curs 2007-2008, matricular una assignatura per segon vegada comportava un recàrrec del 40%, i matricular-se més vegades un 65%; el curs 2010-2011 el recàrrec va passar a ser del 50% i el 80% respectivament; el curs 2011-2012 es mantenia el recàrrec del 50% però es triplicava (200%) el de les terceres i successives matrícules; el curs 2012-2013 es va introduir distinció entre els recàrrecs per tercera matrícula i per quarta o successives, així van passar a ser del 20%, 160% i 260%; el proper curs 2013-2014 matricular-se per segon cop a una assignatura suposarà un recàrrec del 23%, la tercera serà d’un 163% i les successives d’un 268%.

Aquest Estudi demostra que en els últims 6 anys l’encariment de la matrícula universitària ha estat constant i per tant l’accés a la Universitat ha esdevingut més difícil per a aquelles persones que estudiar els suposa un cost d’oportunitat. Des del Consell de la Joventut de Barcelona pensem que la Universitat a part de ser un espai d’aprenentatge i de transmissió de coneixements, permet que les persones siguin més lliures i crítiques dotant-les d’eines per a la reflexió i la participació per esdevenir plens ciutadans i ciutadanes. L’educació ha de garantir la igualtat d’oportunitats i per tant la Universitat hauria de ser un ascensor social i agent més de cohesió social. Però tot això no serà possible si s’encareixen les matrícules alhora que disminueixen les beques i ajudes. El Consell de la Joventut de Barcelona ens sumem a les demandes del moviment estudiantil de derogar l’augment del 66% de les taxes universitàries i demanar més inversió en el sistema de beques.

Contingut relacionat