Notícies

Protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils

Categories: General Notícies Publicacions Recursos

20/01/2017

Protocol contra les violències masclistes_issuu-1El Grup de Treball de Gènere del Consell de la Joventut de Barcelona ha editat el Protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils. Aquesta publicació sorgeix de la preocupació manifestada per diferents entitats juvenils amb motiu del degoteig constant de casos de violències masclistes que es produeixen a dia d’avui.

Els continguts del protocol han estat redactats per l’entitat Projecte Ella i en ell trobareu què són les violències masclistes, la seva tipologia, com abordar les violències masclistes en entorns associatius i juvenils, preguntes freqüents entorn a aquesta temàtica i un recull del marc normatiu i els serveis d’atenció que les persones joves tenen al seu abast. Aquest Protocol d’actuació en casos de violències masclistes pretén així esdevenir un document útil i pràctic per a l’associacionisme juvenil de la ciutat.

Llegeix el document online!

Contingut relacionat