Publicacions

Re-generem-nos: guia d’Autodiagnosi de gènere per a entitats

15 març 2016

El Consell de la Joventut de Barcelona i el Grup de Treball d’entitats de gènere han editat aquesta guia amb l’objectiu de promoure que les entitats juvenils tinguin en compte la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la seva activitat.

Amb aquesta guia, les associacions juvenils podran avaluar si treballen des de una perspectiva de gènere a través de les diferents preguntes dividides en el següents blocs: aspectes generals de l’entitat, organització, participació, òrgans de decisió, comunicació, sexualitat i diversitat.

Descarrega en pdf la guia Re-generem-nos, autodiagnòsi de gènere per a entitats